Terapia metodą NDT-Bobath

Leczenie neuro-rozwojowe Bobath

rehabilitacja bobath

Koncepcja Bobath to szerokie i stale rozwijające się podejście w rehabilitacji neurologicznej, stosowanej w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym oraz dorosłych po udarach mózgu, której celem jest usprawnianie funkcji motorycznej pacjenta. Odbywa się to poprzez konkretne umiejętności fizjoterapeuty oraz inicjację i realizację zadań wykonywanych przez osobę poddaną terapii. Terapia Bobath jest również znana jako "leczenie neuro-rozwojowe" (neuro-developmental treatment - NTD). Obecnie literatura medyczna nie znajduje lepszego sposobu leczenia po udarze mózgu, w porównaniu do innych metod.

Podstawą w neurorozwojowym leczeniu (NDT) jest kontrola ortostatyczna, na której pacjenci zaczynają rozwijać swoje umiejętności. Pacjenci poddawani leczeniu zazwyczaj uczą się kontrolować ruchy, a następnie przechodzą do trudniejszych czynności ruchowych. Terapeuci analizują postawę i ruchy oraz szukają wszelkie nieprawidłowości, które mogą występujące podczas ich realizacji. Przykłady typowych nieprawidłowych wzorców ruchowych obejmują obowiązkowe wzory synergii. Wzorce te można opisać jako proces próby wykonania ruchu określonej kończyny przy wyzwalaniu innych zazwyczaj niezaangażowanych mięśni w celu osiągnięcia ruchu. Podejście to wymaga aktywnego uczestnictwa pacjenta i terapeuty. W zależności od pacjenta, cele rehabilitacyjne mogą działać w celu poprawy lub wszystkich z następujących czynności:

Leczenie będzie więc obejmować zarówno negatywne objawy, takie jak zaburzenia kontroli postawy i pozytywne sygnały, takie jak spastyczność. Strategie interwencyjne i techniki NDT dotyczą odpowiedniego postępowania terapeutycznego i są stosowane w celu wywarcia wpływu na jakość ruchów pacjenta - to kluczowa technika wykorzystywaną przez Bobath.

Przesłanki do rehabilitacji dzieci

Koncepcja NDT-Bobath adresowana jest do rodziców, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób odpowiednia pielęgnacja może wpływać na prawidłowy rozwój ich dziecka.

Dla wszystkich Państwa, których nurtują pytania czy podjąć fizjoterapię ruchową dziecka, jeżeli dziecko spełania poniższe przesłanki:

Ta forma rehabilitacji skierowana jest do dzieci z problemami neurologicznymi:


Rehabilitacja dzieci metodą Bobath Plastrowanie - kinesiotaping K-Active Terapia ruchowa wg Muligana Leczenie rekonstrukcyjne

©2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Niniejsze strony www mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty.

Zasady dotyczące plików cookie