O mnie

Fizjoterapeuta Bobath

Jestem certyfikowanym fizjoterapeutą rehabilitacji ruchowe NDT Bobath. Od kilkunastu lat z wielką pasją poświęcam się fizjoterapii niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, przedwcześnie urodzonymi, z wadami genetycznymi oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi.
Jako pracownik AWF Wrocław, prowadzę zajęcia oraz praktyki zawodowe ze studentami Wydziału Fizjoterapii. Pracując od piętnastu lat w zawodzie rehabilitanta w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu. Zdobyłam wiedzę i doświadczenie niezbędną do prowadzenia profesjonalnej rehabilitacji małych pacjentów. Jednak w dalszym ciągu z pasją podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, tak aby jak najlepiej pomagać dzieciom i ich rodzicom. Uzyskałam międzynarodowe certyfikaty metody NDT-Bobath EBTA, Kinesiology Taping, a także terapii manualnej wg koncepcji Mulligana. Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach naukowych, m.in. Wczesna Interwencja dla dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Ruchowej.
Sesje terapeutyczne prowadzę w specjalistycznym gabinecie we Wrocławiu lub na życzenie u Państwa w domu.

Rehabilitacja Bobath leczenie neuro-rozwojowe

Rehabilitacja Bobath to koncepcja szerokiego i stale rozwijającego się podejścia w terapii neurologicznej, stosowanej w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym oraz dorosłych po udarach mózgu, której celem jest usprawnianie funkcji motorycznej pacjenta. Odbywa się to poprzez konkretne umiejętności fizjoterapeuty oraz inicjację i realizację zadań wykonywanych przez osobę poddaną terapii. Terapia Bobath jest również znana jako „leczenie neuro-rozwojowe” (neuro-developmental treatment – NTD). Obecnie literatura medyczna nie znajduje lepszego sposobu leczenia po udarze mózgu, w porównaniu do innych metod.

Podstawą w neurorozwojowym leczeniu (NDT) jest kontrola ortostatyczna, na której pacjenci zaczynają rozwijać swoje umiejętności. Pacjenci poddawani leczeniu zazwyczaj uczą się kontrolować ruchy, a następnie przechodzą do trudniejszych czynności ruchowych. Terapeuci analizują postawę i ruchy oraz szukają wszelkie nieprawidłowości, które mogą występujące podczas ich realizacji. Przykłady typowych nieprawidłowych wzorców ruchowych obejmują obowiązkowe wzory synergii. Wzorce te można opisać jako proces próby wykonania ruchu określonej kończyny przy wyzwalaniu innych zazwyczaj niezaangażowanych mięśni w celu osiągnięcia ruchu. Podejście to wymaga aktywnego uczestnictwa pacjenta i terapeuty. W zależności od pacjenta, cele rehabilitacyjne mogą działać w celu poprawy lub wszystkich z następujących czynności:

 • kontroli postawy,
 • koordynacji ruchu,
 • uruchomienie sekwencji ruchu,
 • optymalne wyrównanie ciała,
 • osłabienie mięśni.

Leczenie będzie więc obejmować zarówno negatywne objawy, takie jak zaburzenia kontroli postawy i pozytywne sygnały, takie jak spastyczność. Strategie interwencyjne i techniki NDT dotyczą odpowiedniego postępowania terapeutycznego i są stosowane w celu wywarcia wpływu na jakość ruchów pacjenta – to kluczowa technika wykorzystywaną przez Bobath.

Rehabilitacja Bobath – przesłanki

Koncepcja NDT-Bobath adresowana jest do rodziców, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób odpowiednia pielęgnacja może wpływać na prawidłowy rozwój ich dziecka.

Dla wszystkich Państwa, których nurtują pytania czy podjąć fizjoterapię ruchową dziecka, jeżeli dziecko spełania poniższe przesłanki:

 • odgina nadmiernie główkę do tyłu
 • zaciska piąstki i rzadko je rozluźnia
 • używa bardziej jednej rączki czy nóżki w aktywności
 • wygina się bardziej w jedną stronę
 • zbyt często prezentuje odruch Moro
 • §jest zbyt spokojne lub zbyt pobudzone
 • pręży się prostując nóżki.

Ta forma rehabilitacji skierowana jest do dzieci z problemami neurologicznymi:

 • przedwcześnie urodzonymi
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z zespołami genetycznymi
 • z chorobami metabolicznymi
 • ze zdiagnozowanym rozpoznaniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w różnych postaciach

Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w onkologii narządów ruchu

Ostatnie prognozy starzenia się ludności oraz oddziaływania licznych karcynogenów, przewidują że w ciągu najbliższych 20 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie dwukrotnie. Spowoduje to znaczne zwiększenie liczby chorych wymagających wczesnej, a często ciągłej terapii. Wśród nich szczególne miejsce zajmują chorzy z pierwotnymi nowotworami kości lub z przerzutami nowotworowymi do kości. Dlatego opracowano nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorych z pierwotnymi nowotworami kości lub z przerzutami nowotworowymi do kości ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej terapii. Jej celem jest zmniejszenie objawów bólowych, poprawa ogólnej sprawności fizycznej, mobilności, zwiększenie tolerancji wysiłku i możliwości samoobsługi. Ważne jest też zwiększenie motywacji do dalszego leczenia oraz poprawa jakości życia chorego i jego rodziny. Szeroko pojęta, kompleksowa i umiejętnie dobrana fizjoterapia powinna być nieodzownym elementem leczenia interdyscyplinarnego pacjentów z chorobą nowotworową, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

Leczenie terapeutyczne urazów szkieletowo-mięśniowych według koncepcji Briana Mulligana

Leczenie terapeutyczne urazów szkieletowo-mięśniowych według koncepcji Briana Mulligana polega na mobilizacji ruchu kończyn i zaczepów międzywyrostkowych kręgosłupa. W stosowaniu technik manualnych terapii Fizjoterapeuci uznają, że istnieją przeciwwskazania do leczenia i powinny być szanowane. Podstawową zasadą jest niepowodowanie bólu. Terapeuta decydujący się skorzystać z techniki mobilizacji zaczepów w kręgosłupie i naturalnych ślizgów w stawach kończyn musi jeszcze znać i przestrzegać podstawowe zasady stosowania technik manualnych. Podczas oceny terapeuta wskaże jeden lub więcej porównywalnych objawów. Objawami tymi mogą być utrata ruchu stawu, ból związany z ruchem lub ból związany z konkretnymi działaniami funkcjonalnych (łokieć tenisisty). Terapeuta musi stale monitorować reakcję pacjenta na ból. Brak wyraźnych oznak poprawy wskazuje, że terapeuta nie znalazł właściwego punktu kontaktowego, planu leczenia, właściwego kierunku mobilizacji lub że przyjęta technika nie jest wskazana.

Mulligan Concept Teachers Association (MCTA) wskazało na konieczność promowania technik fizjoterapeutycznych w znaczących projektach badawczych i upowszechniania wyników badań naukowych w stosunku do Koncepcji Mulligana. Głównym celem badań funduszu Mulligan Concept jest zapewnienie pomocy finansowej na badania jakości na wysokim poziomie akademickim, który bada skuteczność lub naukowych podstaw technik leczenia Mulligan Concept, zachęcania fizjoterapeutów do rozpowszechniania zdobytej wiedzy z takich badań na całym świecie poprzez prezentacje na konferencjach i publikacjach w odpowiednich czasopismach.

Kinesiology Taping | Plastrowanie dynamiczne

Plastrowanie dynamiczne

Plastrowanie dynamiczne to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Jest jedną z metod tapingu. Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka dr. Kenzo Kase. Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster – Kinesio Tex Gold, wynaleziony przez dr. Kenzo Kase. Jest to plaster o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do do parametrów skóry, niezawierający leków ani latexu, odporny na działanie wody, umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu. Badania wykazały dużą poprawę stanu pacjenta przy dotkliwych bólach w dolnej partii pleców.[1] KinesioTaping ma również zastosowanie przy wzmacnianiu mięśni czworogłowych podczas ćwiczeń izokinetycznych u kobiet.[2] Metoda KinesioTapingu przy leczeniu paliatywnym, daje pozytywne rezultaty potwierdzone w badaniach polskich lekarzy.[3] Jedno z badań naukowych wykazało poprawę w zakresie ruchów i bólu przy kontuzjach barku. Przy tym samym badaniu nie wykryto poprawy u młodych pacjentów z bólem ramienia.[4]

Przypisy:
1. „Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling: a case report.”, Hwang-Bo G, Lee JH, International Journal of Occupational and Environmental Health. 2011 Se
p;24(3):320-3. doi: 10.2478/s13382-011-0029-8.
2. „The effects of Kinesio-Taping® on quadriceps strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women”, I. Vithoulka, A. Beneka, P. Malliou, N. Aggelousis, K. Karatsolis, K. Diamantopoulos, Isokinetics and Exercise Science, ISSN 0959-3020, DOI: 10.3233/IES-2010-0352
3. „Are soft tissue therapies and Kinesio Taping useful for symptom mgmt in palliative care?”, Anna Pyszora, Agnieszka Wójcik, Małgorzata Krajnik, Polska Medycyna Paliatywna, tom 9, nr3 – 2010.
4. The Clinical Efficacy of Kinesio Tape for Shoulder Pain: A Randomized, Double-Blinded, Clinical Trial, Mark D. Thelen, Paul D. Stoneman, James A. Dauber, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol. 38, nr 7, DOI: 10.2519/jospt.2008.2791