Terapia metodą NDT-Bobath

Przesłanki do rehabilitacji dzieci

Koncepcja NDT-Bobath adresowana jest do rodziców, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób odpowiednia pielęgnacja może wpływać na prawidłowy rozwój ich dziecka.

Dla wszystkich Państwa, których nurtują pytania czy podjąć fizjoterapię ruchową dziecka, jeżeli dziecko spełania poniższe przesłanki:

 • odgina nadmiernie główkę do tyłu
 • zaciska piąstki i rzadko je rozluźnia
 • używa bardziej jednej rączki czy nóżki w aktywności
 • wygina się bardziej w jedną stronę
 • zbyt często prezentuje odruch Moro
 • jest zbyt spokojne lub zbyt pobudzone
 • pręży się prostując nóżki.

Ta forma rehabilitacji skierowana jest do dzieci z problemami neurologicznymi:

 • przedwcześnie urodzonymi
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z zespołami genetycznymi
 • z chorobami metabolicznymi
 • ze zdiagnozowanym rozpoznaniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w różnych postaciach.

Sesje terapeutyczne prowadzę w specjalistycznym gabinecie we Wrocławiu lub na życzenie u Państwa w domu.

 

Leczenie i terapia w onkologii narządu ruchu

Ostatnie prognozy starzenia się ludności oraz oddziaływania licznych karcynogenów, przewidują że w ciągu najbliższych 20 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie dwukrotnie. Spowoduje to znaczne zwiększenie liczby chorych wymagających wczesnej, a często ciągłej terapii. Wśród nich szczególne miejsce zajmują chorzy z pierwotnymi nowotworami kości lub z przerzutami nowotworowymi do kości. Dlatego opracowano nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorych z pierwotnymi nowotworami kości lub z przerzutami nowotworowymi do kości ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej terapii. Jej celem jest zmniejszenie objawów bólowych, poprawa ogólnej sprawności fizycznej, mobilności, zwiększenie tolerancji wysiłku i możliwości samoobsługi. Ważne jest też zwiększenie motywacji do dalszego leczenia oraz poprawa jakości życia chorego i jego rodziny. Szeroko pojęta, kompleksowa i umiejętnie dobrana fizjoterapia powinna być nieodzownym elementem leczenia interdyscyplinarnego pacjentów z chorobą nowotworową, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

Leczenie ruchowe wg Mulligana

Leczenie terapeutyczne urazów szkieletowo-mięśniowych według koncepcji Briana Mulligana polega na mobilizacji ruchu kończyn i zaczepów międzywyrostkowych kręgosłupa. W stosowaniu technik manualnych terapii Fizjoterapeuci uznają, że istnieją przeciwwskazania do leczenia i powinny być szanowane. Podstawową zasadą jest niepowodowanie bólu. Terapeuta decydujący się skorzystać z techniki mobilizacji zaczepów w kręgosłupie i naturalnych ślizgów w stawach kończyn musi jeszcze znać i przestrzegać podstawowe zasady stosowania technik manualnych. Podczas oceny terapeuta wskaże jeden lub więcej porównywalnych objawów. Objawami tymi mogą być utrata ruchu stawu, ból związany z ruchem lub ból związany z konkretnymi działaniami funkcjonalnych (łokieć tenisisty). Terapeuta musi stale monitorować reakcję pacjenta na ból. Brak wyraźnych oznak poprawy wskazuje, że terapeuta nie znalazł właściwego punktu kontaktowego, planu leczenia, właściwego kierunku mobilizacji lub że przyjęta technika nie jest wskazana.

Mulligan Concept Teachers Association (MCTA) wskazało na konieczność promowania technik fizjoterapeutycznych w znaczących projektach badawczych i upowszechniania wyników badań naukowych w stosunku do Koncepcji Mulligana. Głównym celem badań funduszu Mulligan Concept jest zapewnienie pomocy finansowej na badania jakości na wysokim poziomie akademickim, który bada skuteczność lub naukowych podstaw technik leczenia Mulligan Concept, zachęcania fizjoterapeutów do rozpowszechniania zdobytej wiedzy z takich badań na całym świecie poprzez prezentacje na konferencjach i publikacjach w odpowiednich czasopismach.

Kinesiology Taping

Plastrowanie dynamiczne

Plastrowanie dynamiczne to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Jest jedną z metod tapingu. Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka dr. Kenzo Kase. Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster – Kinesio Tex Gold, wynaleziony przez dr. Kenzo Kase. Jest to plaster o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do do parametrów skóry, niezawierający leków ani latexu, odporny na działanie wody, umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu. Badania wykazały dużą poprawę stanu pacjenta przy dotkliwych bólach w dolnej partii pleców.[1] KinesioTaping ma również zastosowanie przy wzmacnianiu mięśni czworogłowych podczas ćwiczeń izokinetycznych u kobiet.[2] Metoda KinesioTapingu przy leczeniu paliatywnym, daje pozytywne rezultaty potwierdzone w badaniach polskich lekarzy.[3] Jedno z badań naukowych wykazało poprawę w zakresie ruchów i bólu przy kontuzjach barku. Przy tym samym badaniu nie wykryto poprawy u młodych pacjentów z bólem ramienia.[4]

Przypisy:
1. „Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling: a case report.”, Hwang-Bo G, Lee JH, International Journal of Occupational and Environmental Health. 2011 Se
p;24(3):320-3. doi: 10.2478/s13382-011-0029-8.
2. „The effects of Kinesio-Taping® on quadriceps strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women”, I. Vithoulka, A. Beneka, P. Malliou, N. Aggelousis, K. Karatsolis, K. Diamantopoulos, Isokinetics and Exercise Science, ISSN 0959-3020, DOI: 10.3233/IES-2010-0352
3. „Are soft tissue therapies and Kinesio Taping useful for symptom mgmt in palliative care?”, Anna Pyszora, Agnieszka Wójcik, Małgorzata Krajnik, Polska Medycyna Paliatywna, tom 9, nr3 – 2010.
4. The Clinical Efficacy of Kinesio Tape for Shoulder Pain: A Randomized, Double-Blinded, Clinical Trial, Mark D. Thelen, Paul D. Stoneman, James A. Dauber, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol. 38, nr 7, DOI: 10.2519/jospt.2008.2791